Gå videre til innhold
Den Nasjonale Jury 2022. Fra venstre: juryleder Maya Økland, Åsil Bøthun, Marius Moldvær, Apichaya Wanthiang, Stacy Brafield og Gelawesh Waledkhani. Foto: Norske Billedkunstnere.
Den Nasjonale Jury 2022. Fra venstre: juryleder Maya Økland, Åsil Bøthun, Marius Moldvær, Apichaya Wanthiang, Stacy Brafield og Gelawesh Waledkhani. Foto: Norske Billedkunstnere.

Nyhet -

Høstutstillingen til Momentumbiennalen

– Høstutstillingen og Tenthaus sitt kuratoriske prosjekt for Momentum 12 har et slags slektskap. De er grunnleggende kollektive og kunstnerstyrte initiativer. Dermed blir det spennende å se hva samspillet mellom de to kollektive praksisene kan føre til.

Momentumbiennalen arrangeres for tolvte gang, og blir for første gang kuratert av et kunstnerkollektiv. Tenthaus består av om lag 17 kunstnere og kulturvitere, av diverse aldre, kunstformer og bakgrunner.

Nå har de invitert Høstutstillingen til et unikt samarbeid: Blant søknadene til Høstutstillingen 2023 vil Den Nasjonale Jury velge ut et verk som skal vises på biennalen.

– Det var lett å takke ja til invitasjonen om å samarbeide med Momentum 12 og Tenthaus. Høstutstillingen og Tenthaus sitt kuratoriske prosjekt for Momentum 12 har et slags slektskap. De er grunnleggende kollektive og kunstnerstyrte initiativer. Dermed blir det spennende å se hva samspillet mellom de to kollektive praksisene kan føre til, sier utstillingsleder for Høstutstillingen Hanne Gudrun Gulljord.

– Det er en unik anledning til å rette oppmerksomhet mot kjernen av Høstutstillingens egenart – det kollektive. Den oppstod som en kunstneraksjon i 1882, og har hele tiden vært et organ i kunstnernes egne fagorganisasjoner, i dag Norske Billedkunstnere (NBK). Å sitte som medlem i Den Nasjonale Jury er et kunstfaglig tillitsverv i organisasjonen, sier hun.

De seks jurymedlemmene i Den Nasjonale Jury velges for en toårsperiode av NBKs medlemmer. Juryen vurderer hvert år rundt 2000–2500 søknader til Høstutstillingen.

For Momentum 12 praktiseres en gathering methodology, forklarer Stefan Schröder fra Tenthaus.

– Vi samler kunstnere, tekster, kollektiv, naboer, materialer, prosesser, mennesker, biennaler og prosjekter. Vi overfører Tenthaus’ praksis fra Oslo til Moss, og forankrer prosjektene lokalt, med et nasjonalt og internasjonalt nettverk, sier han.

– Menneskene som er involvert, og deres utvidede nettverk er utgangspunktet for den kollektive kurateringen. Derfor er ikke verkene nødvendigvis tematisk knyttet sammen, men intensjonen er å legge til rette for samhandling og samarbeid mellom mennesker og institusjoner. Derfor er det naturlig å også invitere Den Nasjonale Jury og Høstutstillingen inn i den kollektive kurateringen for Momentum 12.

Mer informasjon:

  • Høstutstillingen, statens 136. kunstutstilling vises på Kunstnernes Hus 9. september –15. oktober 2023. Utstillingen arrangeres av Norske Billedkunstnere, og er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse.
  • Kunstnerkollektivet Tenthaus vil kuratere Together as to gather, den tolvte utgaven av Momenturbiennalen, som arrangeres av Galleri F 15 fra 10. juni til 8. oktober på Alby gård på Jeløya og i Moss.
  • Søkere til Høstutstillingen trenger kun å sende inn ordinær søknad til Høstutstillingen 2023 for å vurderes til denne muligheten. Både verk som skal vises inne og verk som skal vises utendørs vil være aktuelle.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Ann Kristin Traaen

Ann Kristin Traaen

Pressekontakt Presse- og kommunikasjonsansvarlig +47 938 19 216
Amanda Kelly

Amanda Kelly

Pressekontakt Pickles PR Internasjonal presse - MOMENTUM 12 +34 685 875 996

Relatert innhold

Galleri F 15 og MOMENTUM

Galleri F 15 ble etablert i 1966 og er et av Norges eldste og mest prestisjetunge visningssteder for norsk og nordisk samtidskunst og kunsthåndverk. Galleriets egenart ligger i den unike kombinasjonen av kunsten og stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenhet i et historisk herregårdslandskap på Jeløy i Moss.

Galleri F 15 samarbeider med norske og internasjonale kunstnere og kulturaktører, og arbeider for å nå et mangfoldig publikum.

Momentumbiennalen ble vist for første gang i 1998 og er i dag en av de eldste og blant de viktigste arenaene for samtidskunst i Norden. Momentum er Galleri F 15s største internasjonale satsning og vises annethvert år.

Utstillingsserien Tendenser har formidlet nordisk kunsthåndverk på Galleri F 15 siden 1971. Siden 2016 har utstillingen blitt vist annethvert år og gitt muligheten for grundige undersøkelser av sentrale utviklinger innen kunsthåndverket.

Galleri F 15 og MOMENTUM

Albyalléen 60
1519 Moss
Norge